Imam al-Bukhâri konferensen del 1. Inledning och Imam al-Bukhâris biografi.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Imam al-Bukârî Konferensen 2014. Den mest autentiska boken efter Koranen är sahih al-Bukârî som är en autentisk samling hadither från profeten sallâ Allahu ´alayhi wa sallam. 
 
Del 1 handlar om Imam al-Bukhârîs liv och biografi, samt om hans bok "sahih al-Bukhârî.