Imam al-Bukhâri konferensen del 2. Hadither om prövningar [fitn]. Faran av nyinförda saker i religionen. Att påbjuda det goda och förbjuda det onda mm.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Imam al-Bukârî Konferensen 2014. Den mest autentiska boken efter Koranen är sahih al-Bukârî som är en autentisk samling hadither från profeten sallâ Allahu ´alayhi wa sallam. 
 
Del 2. Hadither om prövningar och svårigheter från "sahih al-Bukhârî". Ett mycket aktuellt kapitel då det råder stora prövningar i denna tid vi lever i.
  • Vad ordet "fitnah" [prövningar] betyder.
  • Några av de prövningar vi ser idag.
  • Profeten sallâ Allahu ´alayhi wa sallam berättade om olika prövningar som kommer.
  • Faran i att föra in nya saker i religionen.
  • Profetens vattensamling på domedagen.
  • Hur prövningar och svårigheter kan drabba de som inte påbjuder det goda och förbjuder det onda
  • mm.