Imam al-Bukhâri konferensen del 3. Hadither om prövningar [fitn]. Tålamod med orättvisa makthavare. Uppror mot ledarna leder till prövningar [fitnah]

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Imam al-Bukârî Konferensen 2014. Den mest autentiska boken efter Koranen är sahih al-Bukârî som är en autentisk samling hadither från profeten sallâ Allahu ´alayhi wa sallam. 
 
Del 3. Hadither om prövningar och svårigheter från "sahih al-Bukhârî". Ett mycket aktuellt kapitel då det råder stora prövningar i denna tid vi lever i.
  • Tålamod med orättvisa makthavare
  • Uppror mot makthavare leder till prövningar
  • mm.