Imam al-Bukhâri konferensen del 5. Hadither om prövningar [fitn]. Faran att lyfta vapen mot andra muslimer./ Det blir värre och värre.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Imam al-Bukârî Konferensen 2014. Den mest autentiska boken efter Koranen är sahih al-Bukârî som är en autentisk samling hadither från profeten sallâ Allahu ´alayhi wa sallam. 
 
Del 5. Hadither om prövningar och svårigheter från "sahih al-Bukhârî". Ett mycket aktuellt kapitel då det råder stora prövningar i denna tid vi lever i.
  • Faran i att lyfta vapen mot andra muslimer
  • Det blir bara värre och värre
  • mm.