Imam al-Bukhâri konferensen del 6. Hadither om prövningar [fitn]. Hadith Hudhayfah (radhiya Allahu ´anhu) om det onda. )

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Imam al-Bukârî Konferensen 2014. Den mest autentiska boken efter Koranen är sahih al-Bukârî som är en autentisk samling hadither från profeten sallâ Allahu ´alayhi wa sallam. 
 
Del 6. Hadither om prövningar och svårigheter från "sahih al-Bukhârî". Ett mycket aktuellt kapitel då det råder stora prövningar i denna tid vi lever i.
  • Hadith Hudhayfah (radhiya Allahu ´anhu) om det onda
  • Ett folk som kallar till en annan vägledning än profetens vägledning (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam)
  • De som kallar till helvetet liknar sanningens folk
  • Att lämna grupper och sekter
  • mm.