PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 5. Domedagens Tecken. Vilka är khawâridj? mm. Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah].

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Något vi ser mycket av i världen idag... Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne. Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".
Del 5 tar bland annat upp:
  • Domedagens tecken.
  • Vilka är khawâridj?
  • mm.
Föreläsare är broder Abdul Wadud. Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.