PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 6. Tålamod, hur länge!? Den "arabiska våren" och upprpr. mm. Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah].

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Något vi ser mycket av i världen idag... Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne. Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".
Del 6 tar bland annat upp:
  • Orättvisa makthavare som tar folkets rättigheter. Hur ska vi reagera?
  • Tålamod med orättvisor. Hur länge?
  • Arabiska våren och uppror
  • Rättvisa skipas
  • mm.
Föreläsare är broder Abdul Wadud. Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.