PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 7. Kapitel 31. Att dyrka Allah i svåra tider. När kunskapen förvinner. Det blir värre och värre... Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah].

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Något vi ser mycket av i världen idag... Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne. Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".
Del 7 tar bland annat upp:
  • Dygden av att dyrka Allah i svåra tider
  • Faran av att vara delaktig i konflikter mellan muslimer
  • Marionett-dockor som dödar och inte vet varför
  • Några av domedagens tecken:
  • Kunskapen försvinner
  • Otukt och alkohol blir vanligt
  • Varje tid som kommer är värre än den som var innan
  • Hur vissa muslimer kommer att straffas för att de dricker alkohol och lyssnar på sångerskor
  • Hur nära domedagen är
  • mm
Föreläsare är broder Abdul Wadud. Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.