PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 9. Hur utses en ledare [Khalifah]? Hadither om Mehdi mm. Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah].

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Något vi ser mycket av i världen idag... Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne. Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".
Del 9 tar bland annat upp:
  • Hur utses en ledare [Khalifah] i Islam?
  • Att tala illa om ledare offentligt
  • Hadither om Mehdi
  • mm.
Föreläsare är broder Abdul Wadud. Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.