PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 11. Antikrist [Dadjâl] mm. Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah].

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Något vi ser mycket av i världen idag... Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne. Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".
Del 11 tar bland annat upp:
  • Antikrist [Dadjâl].
  • Ya'djûdj och Ma'Djûdj
  • mm.
Föreläsare är broder Abdul Wadud. Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.