PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 13. Kapitel 31. Den vackra hadithen från Tamîm ad-Dârî om "al-Djassâsah" mm. Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah].

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Något vi ser mycket av i världen idag... Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne. Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".
Del 13 om den vackra hadithen från Tamîm ad-Dârî om mötet med Dadjâl:
  • Dadjâl fanns redan på profetens tid men är fastkedjad.
  • Lärdomar från denna hadith.
  • mm
Föreläsare är broder Abdul Wadud. Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.