PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 14. Sista delen. Att hålla fast vid sunnah och förhållandet med tyranniska makthavare. Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah].

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Något vi ser mycket av i världen idag... Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne. Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".
Del 14 tar bland annat upp:
  • Tyranniska ledare och hur man skall förhålla sig till dem på ett korrekt sätt.
  • Hur ska vi förstå texterna om att inte gå till makthavarna?
  • Att hålla fast vid sunnah
  • mm.
Föreläsare är broder Abdul Wadud. Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.