PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 8. Kapitel 41. Rätt förståelse räddar dig från villfarelse. Domedagens tecken mm. Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah]

Föreläsningens Innehåll:
Bismillah. PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Något vi ser mycket av i världen idag... Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne. Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".
Del 8 tar bland annat upp:
  • Vikten av att ha rätt förståelse av Islam
  • De tre första generationerna är de bästa
  • Några av domedagens tecken:
  • Fallet av det persiska och det bysantinska riket
  • Falska profeter
  • mm
Föreläsare är broder Abdul Wadud. Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.