STORA KRIG, PRÖVNINGAR OCH DOMEDAGENS TECKEN DEL 2. Medinah omringas, Imamer vilseleder folk, girighet, den segerrika gruppen mm. [Kitâb-ul-fitn. Imâm Abû Dâwûd]]

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Vi studerar hadither som handlar om prövningar, krig och domedagens tecken från Imâm Abû Dâwûd's hadith-samling [rahimahullah].
 
Del 2 handlar om:
  • Medinah kommer att omringas av fiender
  • Konflikter mellan muslimer
  • De muslimska ledarna och imamer som vilseleder folk
  • Hur vissa från denna ummah kommer att falla tillbaka i shirk
  • De falska profeterna
  • Den segerrika gruppen: Vilka är de som är på sanningen fram till domedagen?
  • Tiden kommer att går fort 
  • Kunskapen tas upp
  • Girighet förankrar sig hos folk
Föreläsare är broder Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.