STORA KRIG, PRÖVNINGAR OCH DOMEDAGENS TECKEN DEL 3. [KITAB-UL-FITNAH. IMAM ABU DAWUD]

Föreläsningens Innehåll:

Vi studerar hadither som handlar om prövningar, krig och domedagens tecken från Imam Abu Dawud's kända hadith-samling.

Detta är den tredje delen i denna serie.

Hadither om faran av att vara delaktig i konflikter muslimer sinsemellan, inom vika ramar ska man försvara sig? Och om att dra sig undan i tider av prövningar. 

Föreläsare är Abdul Wadod, examinerad från hadith-fakultetet vid det Islamiska Universitetet i al-Medinah.