En jämförelse mellan Islam och andras syn på krig

Bismillah!

Denna föreläsning handlar om:

En jämförelse mellan Islam och andras syn på krig        

En viktig lektion som diskuterar hur islam ser på krig i jämförelse med andra livsåskådningar t.ex. vad som nämnts i Bibeln eller olika sekulära ideologier som nazism, kommunism och kapitalism. 
Detta ämne är känsligt, men samtidigt viktigt, då många talar om krig som skett i islams namn, men glömmer de krig som skett i andra religioners eller sekulära ideologiers namn. 
Detta och mycket mer behandlas i lektionen. Ett ämne som är mer aktuellt än någonsin.

Föreläsare: Abdullah Abû Dâwûd. Doktorerar vid Islamiska Universitet i Medinah.