Del 29. Om Förköpsrätt, grannskap, förvaring och förstörelse

 

Bismillah.
Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med  Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.
 
Del 29. Handlar om Förköpsrätt, grannskap, förvaring och förstörelse
 
Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.