Del 32. Om Upphittade föremål, waqf, gåvor.

 

Bismillah.
Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie  är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.
 
Del 32. Handlar om Upphittade föremål, waqf, gåvor.
 
Föreläsare är  Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.