Troslära & Beteende del 2

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Grundläggande lektioner i muslimernas trosövertygelse och hur muslimernas beteende bör vara. Föreläsningen är baserad på al-Irshâd ilâ sahîh al I'tiqâd av Sheykh Sâlih al Fawzân & Mokhtasar Manhadj al Qâsidîn av al Imâm Ahmed Ibn Qudâmah al Maqdisi.