Lärdomar från hadj

Lärdomar från hadj

En viktig föreläsning som tar upp visdomar och lärdomar vi alla kan lära oss från hadj.

Varför gör man hadj?

Vad är visheten bakom alla dom riter som utförs under hadj?

Samt andra viktiga frågor.

Föreläsare  Abdul Wadod Frank