Tvagningen del 1. Lätt fiqh från föreläsningarna i Kista våren 2014.

Föreläsningens Innehåll:  

Bismillah. Denna föreläsning handlar om tvagningen. Ett mycket viktigt ämne eftersom bland annat bönen beror på tvagningen. Föreläsningen tar upp tvagningens dygd med mera.

Föreläsare är broder Abdul Wadud.