Säsonger av dyrkan och högtider.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
Säsonger av dyrkan och högtider i Islam. Med anledning av de 10 dagarna i dhul-Hidjah och Eid mm. Vilka är dessa säsonger? Hur ska man förhålla sig till dem.