Säsonger av dyrkan och högtider. Del 2.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
Säsonger av dyrkan och högtider i Islam. Vad är visdomen bakom dem? Hur ska man förhålla sig till dem. Hur skall man välkomna dem? Vad ska man göra efter dem?