Bestämmelser om Ramadan. Del 2. Fastans villkor. Vem måste fasta?

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Vi närmar oss den välsignade månaden Ramadan!
Denna serie syftar till att öka vår kunskap om månaden Ramadan. Visheten bakom den, dess bestämmelser mm. Föreläsningen grundar sig på Shykh Ibn ´Uthaymins bok Sharh-ul-mumti´ ´ala zad-il-mustaqni´...

Del 2 handlar om vem som måste fasta.