Bestämmelser om Ramadan. Del 3. Den resande/ Ammande och gravida kvinnor mm.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Vi närmar oss den välsignade månaden Ramadan!
Denna serie syftar till att öka vår kunskap om månaden Ramadan. Visheten bakom den, dess bestämmelser mm. Föreläsningen grundar sig på Shykh Ibn ´Uthaymins bok Sharh-ul-mumti´ ´ala zad-il-mustaqni´...

Del 3 handlar om olika bestämmelser kring fastan.

  • Den sjuke som inte har råd att mata den fattige...
  • Domar för den resande, när räknas man som resande? När får man bryta fastan osv.
  • Den ammande och gravida kvinnan. mm.