Bestämmelser om Ramadan. Del 4. Vad bryter fastan? - del 1

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Vi närmar oss den välsignade månaden Ramadan!
Denna serie syftar till att öka vår kunskap om månaden Ramadan. Visheten bakom den, dess bestämmelser mm. Föreläsningen grundar sig på Shykh Ibn ´Uthaymins bok Sharh-ul-mumti´ ´ala zad-il-mustaqni´...

Del 4 handlar om vilka saker som bryter fastan, och vad som inte gör det.