Förklaring på Versen "âman-ar-Rasûl".

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  I denna föreläsning går vi igenom de sista versena i Surah al-Baqarah [2:284-286]. Dess dygder och betydelse. Bland annat att de är:
  • En skatt
  • En gåva till profeten
  • Tillräckligt för den som läser dem innan man sover
  • mm