Förklaring på surah al-Ma´âridj. Del 2. (ca 15 min))

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  I denna föreläsning går vi igenom slutet på surah Al-Ma´âridj