Biografi av Shaykh Muhammed ibn Abdilwahhab

Bismillah!

Denna föreläsning handlar om:

  • Har du hört talas om ordet "wahhabism"? Det är ett ord som tillskrivs en lärd man som hette Shaykh Muhammad ibn Abdilwahhab. Men vem var egentligen denne lärda man och varför är han så kontroversiell? Det är vad denna föreläsning försöker besvara.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah. M.A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.