Profetens avskedstal i Hadj (salla Allahu alayhi wa sallam)

Föreläsningens Innehåll: 

Bismillah. Denna föreläsning handlar om Profetens avskedstal i Hadj - salla Allahu alayhi wa sallam. Där gav han många viktiga råd till muslimerna. Vad kan vi lära från dessa?

Talare är broder Abdul Wadud.