Profeten Mûsâ - Moses - del 5. Musa och Khidr.

Föreläsningens Innehåll: 

Profeten Mûsâ, Moses (alayhi salam) del 5 handlar om Mûsâ och Khidr. Denna föreläsning är en fortsättning i serien om Profeterna (alayhim salam). Mûsâ var av de stora profeterna. Han ärades med att Allah Talade till honom direkt. Mûsâ är bani Isrâîls stora profet. Han kommer att ha flest anhängare på Domedagen efter profeten Muhammed (´alayhim salam).Han gavs Toran.

Berättelsen om Mûsâ och Khidr nämns i Surat-ul-Kahf.
- Var Khidr en Profet?
- Vikten av att söka kunskap
- Lärdomar från denna berättelse

Talare är broder Abdul Wadud.