Varför ska jag vara en praktiserande muslim?

Bismillah.
En inspirerande föreläsning om varför man ska bli en praktiserande muslim.

I en tid då det talas mycket om Islam, många gånger i negativa ordalag, ser vi att fler och fler blir praktiserande muslimer, inte bara i Sverige utan världen över. Vad är orsaken till detta? Och varför borde man vara en praktiserande muslim?
Föreläsare är broder Abu Dâwûd. Student till de lärda. MA i teologi från Islamic Univ. of al-Madinah.