VÄGEN TILL JANNAH

 

Denna föreläsning handlar om: 

Hur kan man komma till paradiset?

I denna inspirerande föreläsning talar vi om några av de goda gärningarna som leder oss mot paradiset.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.