ISLAM SANNINGENS VÄG DEL 2

Den andra föreläsningen

Bevis på att Mohammed (salalahu aleyhi wa salam) var en sann profet.

Hur Koranen och Sunnah är bevarade.

En inblick i hadith kunskapen.

Föreläsare

 Sadiq as- Somali

Omar al- Maghrebi

 

Konferens från Uppsala 2018