VARFÖR BER DU INTE?

Till alla dom som tar lätt på bönen.

Varför ber du inte?

Varför slarvar du med bönen?

Vet du vad som väntar dig i nästa liv?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.