Inför Ramadhân 2014. Del 2. Från Jordbro

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Inför månaden Ramadhân 2014 ordnade bröderna och systrarna i Jordbro ett event som vi sent kommer glömma in sha Allah. Må Allah belöna dem. Kvällen avslutades med två påminnelser om månaden Ramadhâns dygder och om Koranens dygder. Del 2 handlar om Koranen och tar bland annat upp:
  • Ramadhân är "Koranens månad"
  • Hur Koranen beskrivits och dess status
  • Hur Koranen bör påveka oss
  • Vad vi bör göra under månaden Ramadhân gällande att läsa Koranen, reflektera över den och agera i enlighet med den
  • mm.

    Föreläsare är broder Abû Dâwûd Abdullah. M.A från Islamic University of al-Madinah.