Salman al-Fârisi

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
Denna föreläsning handlar om den noble följeslagaren Salman al-Fârisi, må Allah vara nöjd med honom. Berättelsen om hans liv och om hur han blev vägledd till Islam är såväl inspirerande som lärorik. Salman var en ädel sanningssökare med en mycket hög karaktär som offrade sitt liv för Islam.