Åkallan och åminnelse. Del 1. Vikten av ämnet och belöningen i att göra det.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. En inspirerande serie om åkallan och åminnelse, 2 stora former av dyrkan, som syftar till:
 
  • Att stärka vår îmâm, tro.
  • Att hjärtat ska bli mer fäst vid Allah.
  • Att få kunskap om hur ens du´a ska kunna accepteras.
  • Att öka inlevelsen i bönen.
  • Att få oss att göra mer dhikr och du´a.
  • Att lära oss hur man ska göra dessa saker på ett korrekt sätt för att närma oss Allah.
Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh. Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.