Åkallan och åminnelse. Del 3. Åkallan och hur den kan accepteras.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. En inspirerande serie om åkallan och åminnelse. Del 3 handlar om åkallan. Dess dygd och ställning i Islam: 
  • Åkallans dygd.
  • Tjänarens behov av Allah.
  • Hur ens åkallan kan besvaras.
  • Vad som leder till att den inte besvaras.
  • Åkallan får endast riktas till Allah.
  • Vikten av att följa sunnah när man gör du´a.
Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh. Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.