Åkallan och åminnelse. Del 4. Att inte gå över gränsen och överdriva.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. En inspirerande serie om åkallan och åminnelse. Del 4 handlar om att inte överskrida gränserna i ens åkallan.
 
Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh. Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.