Åkallan och åminnelse. Del 5. 12 sätt att få sin åkallan besvarad mm.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. En inspirerande serie om åkallan och åminnelse. Del 5 handlar om:
  • 12 saker man bör tänka på när man gör du´a (åkallan). Som att hjärtat är närvarande mm.
  • Förklaring av olika åminnelser.
Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh. Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.