Åkallan och åminnelse. Del 6. Åkallan när man vaknar, går ut mm.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. En inspirerande serie om åkallan och åminnelse. Del 6 handlar bland annat om:
  • Åkallan när man vaknar.
  • Åkallan när man går ut ur huset.
  • Åkallan i samband med moskén.
Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh. Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.