100 sätt att komma nära Allah. Från Bredäng 2014. Övertygelse. [Del 13 i hela serien]

Föreläsningens Innehåll: 
100 sätt att komma nära Allah. Denna serie har pågått under våra sommar-aktiviteter sedan ett par år tillbaka.
Denna del handlar om Övertygelse. Hur viktigt det är och vad det ger muslimen.
Lektionen inleds med en påminnelse om de 10 sista dagarna i Ramadan då föreläsningen gavs i Ramadan år 2014.
 
Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah. M.A från Islamic University of al-Medinah.