100 sätt att komma nära Allah. Från Bredäng 2014. Kärlek till Allah. [Del 14 i hela serien]

Föreläsningens Innehåll: 
100 sätt att komma nära Allah. Denna serie har pågått under våra sommar-aktiviteter sedan ett par år tillbaka. Denna del handlar om Kärlek till Allah. Den högsta formen av kärlek en människa kan ha. Grunden till all dyrkan. Vilka tecken finns det på att en människa älskar Allah? Ett mycket viktigt och vackert ämne som berör alla muslimer.
 
Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah. M.A från Islamic University of al-Medinah.