Liknelser från profetens sunnah. Del 5

Bismillah.

Profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] nämnde många liknelser som är en vacker kunskap att känna till. Vi kommer i denna serie läsa hadither från profeten sallâ Allahu ´alayhi wa sallam som innehåller vackra och lärorika liknelser.

Liknelser 5 handlar om liknelser om den troendeFrån Imam Ibn Rajabs förklaring. 

Föreläsare broder ´Abdul Wadud.