Liknelser från profetens sunnah. Del 8

Bismillah.

Profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] nämnde många liknelser som är en vacker kunskap att känna till. Vi kommer i denna serie läsa hadither från profeten sallâ Allahu ´alayhi wa sallam som innehåller vackra och lärorika liknelser.

Liknelser del 8 ( den sista i denna serie ) handlar om zuhud , denna världs sanna värde , hur ska man vara i denna värld.

Föreläsare broder ´Abdul Wadud.