Förklaring på surah Yosuf. Del 1. Vers 1-20

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  I denna föreläsning går vi igenom surah Yosuf som är en surah full med lärdomar och visdom. Detta är del 1: 
  • Tanken med dessa berättelser är att vi ska dra lärdom av dem, reflektera och finna vägledning, tröst och hopp i dem.
 
Ladda ner: Tafsir surat Yosuf