Förklaring på surah Yosuf. Del 2.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  Förklaringen på surah Yosuf. Del 2. Lärdomar från de händelser och prövningar som profeten Yosuf (´alayhis salâm) råkade ut för, som att han blev oskyldigt fängslad mm.
 
Föreläsare är broder Abdul Wadûd, student till de lärda och examinerad från det Islamiska Universitetet i al-Madinah.