Förklaring på surah Yosuf. Del 4. Profeten Yosufs makt och styre.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  Förklaringen på surah Yosuf. Del 4. Handlar om profeten Yosufs styre och makt alayhis salâm. Vi talar även om domen att vara med i partier mm.
 
Föreläsare är broder Abdul Wadûd, student till de lärda och examinerad från det Islamiska Universitetet i al-Madinah.