Förklaring på surah Yosuf. Del 5. Den stora återföreningen.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  Förklaringen på surah Yosuf. Del 5. Handlar hans den stora återföreningen .
Föreläsare är broder Abdul Wadûd, student till de lärda och examinerad från det Islamiska Universitetet i al-Madinah.